ČASTÉ DOTAZY

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení

Zpět na archiv dotazů

Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 63 odst. 3 neumožní vstup nebo vjezd na své pozemky nebo stavby k zajištění ochrany před povodněmi. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

  • Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, dopustí přestupku tím, že nemá zpracovaný povodňový plán podle § 71 odst. 4 nebo 5. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
  • Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu povodně podle § 85. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
  • Fyzická osoba se jako vlastník dotčeného objektu dopustí přestupku tím, že nezajistí povodňové zabezpečovací práce na dotčeném objektu podle § 75 odst. 3. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
  • Fyzická osoba se jako vlastník movitého majetku dopustí přestupku tím, že nedbá o umístění nebo užívání movitého majetku podle § 85 odst. 3. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás