Havarijní a povodňové plány staveb

Vypracujeme vám havarijní a povodňový plán pro výstavbu i provoz, včetně zajištění všech stanovisek.

Havarijní a povodňové plány od ENVIPARTNER s.r.o.

Havarijní plány

Havarijní plány jsou opatření, která slouží jako příprava i prevence pro případ úniku závadných látek.

Více informací Chci havarijní plán

Povodňové plány

Povodňové plány jsou organizační a technická opatření, potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních.

Více informací Chci povodňový plán

Postaráme se o všechno

Za dobu působnosti firmy ENVIPARTNER, s.r.o. jsme zpracovali více než 300 povodňových a havarijních plánů a pomohli tak firmám nejen splnit zákonné povinnosti, ale i více pochopit problematiku povodní a havárií a možnosti zabránění větším škodám.

Šetření na místě

Profesionální zpracování

Zajištění stanovisek

Prezentace výsledků

Šetření na místě

Před zpracováním povodňového a havarijního plánu, pokud je to žádoucí, provádíme šetření na místě. Při šetření si projedeme místo stavby, nafotíme důležité skutečnosti a seznámíme se s charakterem organizace, uložením závadných látek, prostředky na zamezení vzniku havárie nebo povodně apod.

Profesionální zpracování

Havarijní a povodňový plán zpracováváme jak v tištěné podobě, tak dle požadavků i v digitální podobě. Samotné zpracování dle podkladů od objednatele trvá přibližně 14 dní až měsíc. V nezbytně nutných případech jsme schopni vyhotovit povodňový nebo havarijní plán i dříve. Jedná se pouze o vyhotovení, nikoliv zajištění stanovisek.

Zajištění stanovisek

Pro povodňový plán zajistíme vyjádření správce vodních toků a následně soulad s povodňovým plánem příslušné obce. U havarijního plánu, pokud je v blízkosti vodní tok, zajistíme rovněž vyjádření správce vodních toků a dále závazné stanovisko na Odboru životního prostředí nadřízeného orgánu.

Předání plánu

Povodňový nebo havarijní plán zkompletujeme a zašleme objednateli včetně všech vyjádření. V případě následného šetření na místě ze strany nadřízeného orgánu jsme nápomocni a těchto šetření se účastníme.

Potřebujete zpracovat či aktualizovat povodňový nebo havarijní plán? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás