ČASTÉ DOTAZY

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami

  • Fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí přestupku tím, že zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu. Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
  • Fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí přestupku tím, že nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
  • Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
  • Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, se dopustí přestupku tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace podle § 39 odst. 6. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás