ČASTÉ DOTAZY

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami

Zpět na archiv dotazů

Právnická nebo fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí přestupku tím, že zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Právnická nebo fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí přestupku tím, že nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Právnická nebo fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4. Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Právnická nebo fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, se dopustí přestupku tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace podle § 39 odst. 6. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás