ČASTÉ DOTAZY

Porušení povinností při havárii

Zpět na archiv dotazů

Fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku tím, že neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie nebo se při jejím odstraňování neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí podle podle § 41, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku tím, že neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku tím, že nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků havárie podle § 41 odst. 5. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 6. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, kterou bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu podle § 42 odst. 8. Za přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás