ČASTÉ DOTAZY

Kdo schvaluje povodňový plán?

Zpět na archiv dotazů

Zpracovaný povodňový plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a vodního toku a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který schválí soulad povodňového plánu s nadřazeným povodňovým plánem.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás