ČASTÉ DOTAZY

Kdo schvaluje havarijní plán?

Zpracovaný havarijní plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení. Po jeho schválení je nezbytně nutné prokazatelné seznámení zaměstnanců podniku se schváleným havarijním plánem.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás