ČASTÉ DOTAZY

Kdo má povinnost mít zpracovaný povodňový plán?

Zpět na archiv dotazů

Vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají podle § 71, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás