ČASTÉ DOTAZY

Kdo má povinnost mít zpracovaný povodňový plán?

Zpět na archiv dotazů

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás