ČASTÉ DOTAZY

Jak dlouho trvá zpracování povodňového plánu?

  • Důležitým faktorem při zpracování povodňového plánu jsou dodané podklady od objednatele i případně od subjektů (například výšky hladin od správce vodních toků).
  • Povodňový plán se všemi kvalitními podklady lze zpracovat cca do týdne.
  • Zpracovaný povodňový plán je následně podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který schválí soulad povodňového plánu s nadřazeným povodňovým plánem.

Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás