ČASTÉ DOTAZY

Jak dlouho trvá zpracování havarijního plánu?

Zpět na archiv dotazů

Doba zpracování havarijního plánu závisí na dvou faktorech. Prvním faktorem je velikost objektu, pro který se daný havarijní plán zpracovává a tím druhým kvalita dodaných podkladů od objednatele.

Lze tedy říci, že havarijní plán menšího objektu společně s kvalitními podklady lze zpracovat cca do týdne. Oproti tomu doba zpracování havarijního plánu většího průmyslového areálu bez dodaných podkladů a zákresů se může natáhnout i na 1 měsíc. Zpracovaný havarijní plán je následně postoupen k vyjádření správci vodních toků (může-li havárie ovlivnit vodní tok), a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás