ČASTÉ DOTAZY

Jak dlouho trvá zpracování havarijního plánu?

  • Doba zpracování havarijního plánu závisí na dvou faktorech. Prvním faktorem je velikost objektu, pro který se daný havarijní plán zpracovává a tím druhým kvalita dodaných podkladů od objednatele.
  • Lze tedy říci, že havarijní plán menšího objektu společně s kvalitními podklady lze zpracovat cca do týdne. Oproti tomu doba zpracování havarijního plánu většího průmyslového areálu bez dodaných podkladů a zákresů se může natáhnout i na 1 měsíc. Zpracovaný havarijní plán je následně podstoupen k vyjádření správci vodních toků (může-li havárie ovlivnit vodní tok), a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení.

Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás