ČASTÉ DOTAZY

Jak často se aktualizuje havarijní plán?

Zpět na archiv dotazů

Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu je nezbytné aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho aktualizované části se opětovně zašlou příslušnému vodoprávnímu úřadu.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás