ČASTÉ DOTAZY

Evidenční a dokumentační práce

Zpět na archiv dotazů

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčinách vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K uvedenému slouží:

  • záznamy v povodňové knize,
  • průběžný záznam vodních stavů,
  • orientační hodnoty rychlostí proudění vody a průtoků,
  • předběžný záznam o provozu vodních děl, která mohou ovlivnit průběh povodně,
  • označení nejvyšší dosažené hladiny vody, zakreslování záplavy,
  • monitorování kvality a možných zdrojů znečištění,
  • fotografické snímky a video záznamy, účelový terénní průzkum a šetření

Pracovní povodňová mapa

Tato mapa se využívá k zákresům aktuálních rozlivů v zaplaveném území, označení zaplavených objektů, k určování náhradních komunikačních a přístupových tras, vyznačování silničních uzávěr a objížděk.

Foto a video dokumentace

Provádí se během povodně, nejlépe při kulminaci a těsně po opadnutí povodně. Slouží hlavně pro objektivní zachycení povodní způsobených škod a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni. Foto a video dokumentaci během povodně zajišťuje osoba operativně určená povodňovou komisí obce/ stavby/firmy.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás