ČASTÉ DOTAZY

Co jsou závadné látky?

Zpět na archiv dotazů

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Seznam závadných a nebezpečných látek se nachází ve vodním zákoně v Příloze č. 1.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás