ČASTÉ DOTAZY

Co je povodňový plán?

Zpět na archiv dotazů

Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi. Obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňový plán se vypracovává na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 71, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás