ČASTÉ DOTAZY

Jak častá je aktualizace havarijního plánu?

Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu je nezbytné aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho aktualizované části se opětovně zašlou příslušnému vodoprávnímu úřadu.


Máte jiný dotaz? Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás