Nabízíme zpracování havarijního plánu pro firmy, podniky či stavby. Havarijní plán stavby, firmy či podniku zpracujeme na míru, dle požadavků zákazníka, včetně nutné pravidelné zákonné aktualizace havarijního plánu.

Součástí zpracování havarijních plánů je i zajištění souhlasů a schválení vodoprávním úřadem. Havarijní plán je zpracován vždy dle platného vodního zákona 254/2001 Sb. a příslušné vyhlášky.

Dále vám zpracujeme povodňový plán, digitální povodňový plán či povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN). Všechny typy povodňových plánů přizpůsobíme vašim potřebám a hlavně požadavkům.

Při zpracování povodňových plánů zajišťujeme veškerá nutná stanoviska, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů. Dále provádíme každoroční aktualizace povodňového plánu včetně školení členů povodňové komise.


Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán ?

 

Získat nezávaznou nabídku